Brugeraftale


Brugeraftale


Kun for medlemmer
DTPnet er Dansk Tandplejerforenings medlemsweb.

Det er kun medlemmer af foreningen, der kan få adgang til DTPnet.

Dine personlige oplysninger
Du bestemmer selv hvilke oplysninger i din profil (ud over dit brugernavn), som du vil lade andre brugere af DTPnet få adgang til.

Ved oprettelse på DTPnet er du forpligtet til at angive dit fulde navn og en fungerende e-mailadresse, som altid kan ses og benyttes af DTP´s administrator til at identificere dig. Vi opfordrer dog til, at du også tillader andre brugere at se dit navn, når du er online, da det er med til at gøre DTPnet til et levende mødested.

Dit brugernavn må ikke kunne forveksles med en anden person.

Vigtig information før du melder dig ind i en gruppe/fagforum
Med din tilmelding til en gruppe/fagforum giver du samtidig tilladelse til, at andre medlemmer i gruppen kan se dit navn.

Gruppemedlemmer har adgang til at sende mails til hinanden. Du kan ikke deltage anonymt i en gruppe eller et debatforum.

Den information, du offentliggør i lukkede eller åbne grupper og fora på DTPnet, er dit ansvar.

Du må ikke poste reklamerende eller irrelevant materiale på DTPnet.

Inaktive grupper og fora kan fjernes eller flyttes til et arkiv af DTP´s administrator.

Fortrolighed
Vi forventer, at den viden, du opnår i grupper og fora via tillidsfuld dialog med DTPnets øvrige brugere, behandles med diskretion og fortrolighed.
Et brud på denne regel kan føre til udelukkelse fra DTPnet.
Du har mulighed for at lave lukkede (private) grupper på DTPnet. DTP´s administrator har dog altid adgang til disse grupper.

Nyhedsmails
Andre brugere på DTPnet har ikke adgang til oplysninger om, hvilke nyhedsmails du abonnerer på.
Nyhedsmails afmeldes ved at give besked til info@dansktp.dk.

Spørgsmål til denne brugeraftale kan sendes til info@dansktp.dk.
Denne brugeraftale kan ændres uden varsel.
Med venlig hilsen
Dansk Tandplejerforening
www.tandplejerforeningen.dk